Prawa i wolności konstytucyjne

0
1564
prawa konstytucyjne

Konstytucja III RP daje nam wiele praw i wolności, o których bardzo często nie wiemy, dlatego z nich nie korzystamy. Rzeczpospolita każdemu człowiekowi zapewnia ochronę prawną jego życia. Żadna osoba nie może być poddawana eksperymentom bez wyrażenia na to zgody. Dotyczy to również eksperymentów związanych z medycyną. W Polsce zabronione są tortury oraz okrutne traktowanie ludzi. Dotyczy to również nieludzkiego i poniżającego karania. Nie można stosować żadnych kar cielesnych na obywatelach zamieszkujących nasz kraj.

Obywatele mają zapewnioną konstytucyjnie niestylowością oraz wolność osobistą. Odstąpieniem od tego może nastąpić tylko w ściśle określonym trybie opisanym w ustawie. Każda osoba pozbawiona wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo do tego żeby powiadomić swoich bliskich o tym fakcie. Następuje to natychmiast i powiadamiane są osoby wskazane przez pozbawionego wolności. Osoby zatrzymywane mają być od razu powiadamiane, dlaczego tak się stało i w maksymalnie 48 godzin taka osoba jest przekazywana do sądu. Gdyby się okazało, że przez 24 godziny nie będzie doręczone postanowienie o tymczasowym aresztowaniu to osoba taka jest wypuszczana na wolność.

Co jeszcze gwarantuje nam Konstytucja?

Osoby zatrzymane muszą być traktowane w sposób humanitarny, a jeśli pozbawienie ich wolności było bezprawne to takie osoby mogą się starać o odszkodowanie od państwa. W Polsce zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości nie ulegają przedawnieniu. Bez względu na to, o co dana osoba jest oskarżona może liczyć na sprawiedliwy proces. Z przyczyn moralnych, a często i dla bezpieczeństwa część procesów obydwa się z wyłączeniem jawności. Przepadek rzeczy jest możliwy jedynie wtedy, kiedy spełnione zostają określone w ustawie przepisy wydane z orzeczenia sądu.

Obywatele Polski mają prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego. Sami decydują o tym, co pokazują, a czego nie. Rodzice mają prawo do tego, żeby wychowywać dziecko zgodnie z tymi przekonaniami, jakie nabyli. Ma to jednak obostrzenia, bo ma to uwzględnić stopień dojrzałości dziecka oraz wolność jego sumienia czy wyznania. Możemy również liczyć na możliwość komunikowania się w ochronie tajemnicy. Nasze mieszkanie objęte jest prawem nienaruszalności mieszkania tak samo jak inne pomieszczenia czy nawet pojazdy.

Wolność sumienia i inne prawa konstytucyjne

Władze kraju nie mogą gromadzić bez podania przyczyny informacji o obywatelach poza tymi niezbędnymi zagwarantowanymi przez demokratyczne państwo prawa. Mamy prawo do dostępu do urzędowych dokumentów i danych. Jest również prawo zapewniające każdemu z nas wolność sumienia i religii. Dokładnie tak samo jest z poglądami, które każdy może mieć swoje. Obywatele nie są poddawani ekstradycji chyba, że określa to ustawa. Wszyscy obywatele spoza Polski odwiedzający nasz kraj mają prawo do azylu. Wszystkie prawa i wolności konstytucyjne powinny być znane wszystkim ludziom. Te osoby poszukują tutaj ochrony przed prześladowaniami i mają status uchodźcy zgodnie z umowami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here