Ile czasu na przerejestrowanie auta

0
1745
ile czasu na przerejestrowanie auta

Coraz więcej samochodów jeździ po Polskich drogach. Siłą rzeczy oznacza to, że coraz więcej osób je kupuje. Często zaraz po zakupie nowego auta w głowie podekscytowanego nabywcy pojawia się pytanie: „Ile czasu na przerejestrowanie auta mam i ile będzie mnie to kosztować?”.

Sam obowiązek rejestracji pojazdu wynika wprost z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jest to więc nasz obowiązek i nie da się go uniknąć. To ile czasu na przerejestrowanie auta ma kupujący również zostało określone w powyższym akcie prawnym. Jest on zobowiązany dokonać rejestracji nie później niż w ciągu trzydziestu dni od nabycia samochodu. Auto jest rejestrowane przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania nabywcy.

W praktyce najczęściej oznacza to, że w celu rejestracji samochodu musimy udać się do wydziału komunikacji urzędu miasta. Trzeba również pamiętać, że obecność nowego właściciela w przebiegu całego procesu nie jest konieczna. Może on upoważnić do tego kogoś innego za pomocą pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem takim może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli upoważniona osoba nie jest spokrewniona z udzielającym pełnomocnictwa koszt rejestracji samochodu wzrasta o siedemnaście złotych.

auto na drodze

W przypadku gdy pełnomocnictwa udzielono najbliższej rodzinie – na przykład rodzeństwu lub współmałżonkowi koszt rejestracji nie ulega powiększeniu. Wszelkie opłaty związane z rejestracją uiszcza się bezpośrednio w samym urzędzie. Opłaty jakie poniesiemy z tytułu rejestracji pojazdu oraz wymagany w tym celu komplet dokumentów różnią się w zależności czy jest to auto nowe czy używane oraz czy pochodzi ono z Polski.

W przypadku nabycia nowego auta pochodzącego z Polski w celu jego rejestracji musimy zebrać zestaw dokumentów przedstawiony poniżej. Pierwszym z nich jest wniosek nowego właściciela o rejestrację pojazdu. Jest on dostępny w urzędzie i również tam można go wypełnić. Drugim jest dowód własności pojazdu. Pod pojęciem tym rozumie się: fakturę VAT z której wynika nabycie pojazdu, umowę kupna-sprzedaży, umowę darowizny, umowę zamiany, umowę dożywocia bądź też prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające prawo własności pojazdu.

Trzecim wymaganym dokumentem jest świadectwo zgodności WE. Kolejnym jest karta pojazdu, jeśli takowa była już wydana. Piąty dokument to dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport w przypadku gdy nowym właścicielem jest osoba fizyczna. W przypadku osoby prawnej rolę dokumentu tożsamości pełni aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli w celu rejestracji do urzędu udał się pełnomocnik właściciela musi on również pamiętać o zabraniu ze sobą pisemnego upoważnienia. Jak prezentują się koszty związane z rejestracją takiego auta? Łączna opłata składa się z szeregu mniejszych.

Pierwszą z nich jest opłata za wydanie tablic rejestracyjnych. W przypadku wybrania tablic standardowych wynosi ona 80 złotych. Jeżeli zdecydujemy się na spersonalizowane tablice indywidualne ich koszt wyniesie aż 1000 złotych. Kolejna opłata pobierana jest za wydanie dowodu rejestracyjnego. Wynosi ona 54 złote. Dwie kolejne opłaty związane są z wydaniem nalepek: kontrolnych i legalizacyjnych. Wynoszą one odpowiednio 18,50 zł oraz 12,50 zł.

Jesteśmy również zobligowani uiścić opłatę legalizacyjną.

Na szczęście jej koszt jest niewielki – wynosi tylko dwa złote. Ostatnia opłata pobierana jest za wydanie pozwolenia czasowego. Wynosi ona 13,50 zł. Łączny koszt rejestracji nowego auta pochodzącego z Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wybrania tablic zwyczajnych wyniesie 180,50 zł a w przypadku tablic spersonalizowanych 1100,50 zł. Koszty te nie uwzględniają dodatkowej opłaty pobieranej w przypadku gdy reprezentuje nas pełnomocnik.

przerejestrowanie auta

Jak sprawa przedstawia się w wypadku nabycia używanego auta pochodzącego z Polski? Komplet dokumentów wymaganych do przeprowadzenia procesy wygląda niemal identycznie. W takim przypadku dochodzą jednak kolejne dwie pozycje. Pierwszą z nich jest dowód rejestracyjny pojazdu wraz z wbitym aktualnym badaniem technicznym. Kolejną nową pozycją są dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu. Warto wspomnieć o możliwości ich zachowania jeżeli sprzedawca oraz nowy właściciel są zarejestrowani w tym samym powiecie.

W takim przypadku nie będziemy musieli uiszczać opłaty za wydanie nowych tablic. Nie jest natomiast wymagane świadectwo zgodności WE. Łączne koszty prezentują się podobnie jak przy rejestracji nowego auta. Warto jednak pamiętać, że jeżeli zachowamy dotychczasowe tablice unikniemy opłaty za wydanie nowych wynoszącej 80 zł. Koszt rejestracji spadnie wówczas do 81 zł.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here