umowa o dzieło z własnym pracownikiem

0
1379
umowa o dzieło z własnym pracownikiem

Umowa o dzieło jest formą umowy cywilnoprawnej, więc to Kodeks cywilny określa reguły jej podpisywania i prawa oraz obowiązki zamawiającego oraz wykonawcy dzieła.

Prawo pracy nie zakazuje podpisywania paru rozmaitych kontraktów pomiędzy tym samym przełożonym oraz pracownikiem. Zdarza się, iż zatrudniający zawiera ze stałym pracownikiem kolejną umowę-zlecenie bądź umowę o dzieło. Pamiętać jednakże należy, iż o typie zatwierdzonej umowy nie decyduje jej nazwa, lecz treść. Rozróżnienie typów kontraktów jest prostsze w wypadku umowy o pracę oraz umowy o dzieło, aniżeli w przy równoczesnej umowie o pracę oraz umowie-zleceniu, gdy do czynienia mamy z dwoma kontraktami, jakich celem jest samo działanie, więc praca. Umowa-zlecenie jest definiowana „umową starannego działania”, w przeciwdziałaniu do umowy o dzieło, jaka jest umową efektu. Pracownik w owym przypadku otrzymuje wynagrodzenia za wykonanie określonego dzieła ustalonego poprzez strony. W wypadku umowy o dzieło jej wykonawca nie jest podporządkowany pracodawcy oraz nie wykonuje pracy pod jego przewodnictwem we wskazanym miejscu oraz okresie.

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem
Przepisy prawa pracy nie zakazują podpisywania paru rozmaitych umów pomiędzy tym samym przełożonym oraz zatrudnionym. Przełożony może zawrzeć ze swym zatrudnionym zatrudnionym na bazie umowy o pracę umowę cywilnoprawną, o ile ta umowa nie będzie miała właściwości umowy o pracę i typ pracy będzie odmienny aniżeli tenże, jaki jest przeprowadzany poprzez pracownika w ramach stosunku pracy. Znaczy to, iż z jedną osobą przełożony może zawrzeć umowę o pracę oraz ponadto umowę cywilnoprawną. W wypadku zawarcia umowy o dzieło z wykonawcą, z jakim zatwierdzona jest także umowa o pracę to taki wykonawca dzieła tylko dla celów ubezpieczeniowych w ZUS traktowany jest jak pracownik. Dochód z umowy o dzieło nawiązanej ze swym przełożonym należy dodać do zysku zatrudnionego z tytułu umowy o pracę. Suma tychże dochodów z umów tworzy bazę wymiaru składek na ubezpieczenia socjalne oraz ubezpieczenie lecznicze zatrudnionego. Pracownik podlega koniecznie wszystkim ubezpieczeniom społecznym zarówno z umowy o pracę, jak również umowy o dzieło w tym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu oraz wypadkowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponadto za taką osobę obowiązkowe są także opłaty na FP oraz FGŚP.

Kiedy umowa o dzieło ze swym przełożonym nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem ZUS?
Są dwa wyjątki od rzeczonej reguły. Gdy umowa o dzieło zatwierdzona jest z podwładnym, jaki jednocześnie wykonywa działalność gospodarczą, natomiast obszar jego prac pokrywa się z działalnościami prowadzonymi na bazie zatwierdzonej umowy o dzieło, wówczas dochód z tytułu umowy o dzieło uważany jest za dochód z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej. Kolejnym wyjątkiem, gdy umowa o dzieło ze swym przełożonym nie stanowi tytułu do objęcia składkami na ubezpieczenia, jest umowa o dzieło podpisana z pracownikiem będącym na urlopie darmowym bądź na urlopie połączonym z rodzicielstwem (np. urlopie macierzyńskim, rodzicielskim bądź wychowawczym).

novapr.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułRezygnacja z pracy
Następny artykułPraca po maturze!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here