Rodzaje marketingu a grupa docelowa

0
999
Rodzaje marketingu a grupa docelowa

Rodzaje marketingu to marketing o określonej formie, którą determinuje cel, poziom i stan popytu, stopień pokrycia grup potencjalnych nabywców oraz stosowane narzędzia.

Rodzaje marketingu w kontekście wielkości grupy docelowej:

 • Marketing osobisty – bezpośrednia komunikacja osobista między sprzedawcą / producentem a kupującym / konsumentem;
 • Marketing masowy to strategia rynkowa polegająca na jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb dużej liczby konsumentów za pomocą elementów marketingowych zawierających te same elementy marketingowe;
 • Marketing zróżnicowany – charakteryzujący się tym, że dla różnych grup konsumentów oferowane są różne elementy marketingu, stworzone specjalnie w celu lepszego zaspokojenia potrzeb każdej z grup konsumentów;
 • Target (skoncentrowany) – dla określonej wąskiej grupy potencjalnych konsumentów w trakcie oferowania im produktu o szczególnych cechach, które czynią przedmiot marketingu atrakcyjnym i pożądanym dla określonej grupy konsumentów.

Rodzaje marketingu w kontekście stanu popytu

W zależności od stanu popytu ustala się następujące rodzaje marketingu:

 • Marketing konwersji. Używany do ujemnego popytu. Rynek jest w stanie ujemnego popytu, jeśli większość potencjalnych nabywców zgadza się na określone koszty, tylko po to, aby wykluczyć ten przedmiot marketingowy z zakupu.
 • Marketing motywacyjny. Używane, gdy istnieje potrzeba zwiększenia popytu na określony przedmiot marketingowy.
 • Używany do malejącego popytu.
 • Marketing nowy (rozwijający się marketing). Stosuje się go, gdy istnieje utajony popyt, który ma miejsce, gdy kupujący ma pragnienie, którego nie może zaspokoić istniejącymi na rynku produktami i usługami.
 • Używany w przypadku nieregularnego lub zmiennego popytu. W takim przypadku sprzedaż podlega wahaniom sezonowym, godzinowym i dziennym.
 • Marketing wspomagający. Używany w pełnym zapotrzebowaniu. W tym przypadku potrzeba w pełni odpowiada możliwościom firmy, która jest zadowolona z własnych obrotów handlowych.
 • Używany w przypadku nadmiernego zapotrzebowania. W tym przypadku poziom popytu jest stale i znacznie wyższy niż firma może zadowolić.
 • Counter-Marketing. Stosuje się go w przypadku nieracjonalnego popytu, który stwarza zagrożenie dla dobrobytu całego społeczeństwa lub bezpieczeństwa niektórych jego jednostek (alkohol, broń, papierosy).
 • Marketing wyrównawczy – marketing mający na celu ograniczenie popytu na to, co nieracjonalne lub nielegalne – wszystko, co stanowi zagrożenie dla dobrobytu poszczególnych konsumentów dla grupy konsumentów lub całego społeczeństwa Celem marketingu jest wyeliminowanie lub zminimalizowanie potrzeby. Metody: podwyższenie kosztów, ograniczenie lub zakaz reklamy, antyreklama, ograniczenie dostępu do produktu, kształtowanie opinii publicznej, negatywne wobec nabywców tego produktu.

Sprawdź więcej informacji. Które rodzaje marketingu wybrać dla swojej firmy?

Rodzaje marketingu w marketingu mix

Jako odrębny i dedykowany rodzaj marketingu nie jest przypadkowy – wszystkie te rodzaje marketingu obejmują wypracowanie całego mix marketingu

 • tworzenie towarów,
 • zarządzanie dystrybucją i obecnością w sieci dystrybucji i punktach sprzedaży,
 • zarządzanie cenami
 • promocja poprzez kanał sprzedaży.

 Trade marketing – marketing kanałów dystrybucji towarów, mający na celu usunięcie przeszkód w promocji produktu lub usługi w kanale sprzedaży (element „miejsca” w marketingu mix), nienastawiony na budowanie i zarządzanie kanałami sprzedaży i dystrybucji oraz stymulowanie kupujących.

 Marketing sprzedaży bezpośredniej jest podobny do marketingu bezpośredniego

Branżowe rodzaje marketingu według segmentów:

 • Marketing usług – działania marketingowe organizacji, których działalność ma na celu czerpanie korzyści ze świadczenia usług;
 • Marketing B2B
 • MSB Marketing – Marketing w segmencie małych i średnich firm
 • HoReCa marketing – marketing segmentu rynku hoteli / restauracji / kawiarni
 • Marketing internetowy – marketing w Internecie, mający na celu usunięcie przeszkód w promocji produktu lub usługi w Internecie;
 • Marketing korporacyjny – marketing segmentu sprzedaży korporacyjnej;
 • Marketing reklamowy – marketing usług w zakresie tworzenia, umieszczania i wypożyczania przekazów reklamowych. Podmioty marketingu usług: kupujący, producenci i dystrybutorzy reklamy. Obiekt marketingowy – przekaz reklamowy;
 • Marketing detaliczny – Marketing punktów sprzedaży detalicznej;
 • Marketing bankowy i marketing finansowy – marketing w segmencie bankowym; tworzenie produktów bankowych i finansowych, ich promocja, zarządzanie ich cenami i dystrybucją;
 • Marketing przemysłowy – marketing przedsiębiorstw przemysłowych i towarów przemysłowych;
 • Marketing usług tworzenia treści – tworzenie treści (teksty, filmy, grafiki, informacje interaktywne), świadczenie usług tworzenia treści, zarządzanie cenami, promocja tworzonych produktów i usług, a także zapewnienie obecności na rynku. Nie należy go mylić z „content marketingiem” – pseudo-koncepcją „dominacji tekstu” w marketingu w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów za pomocą towarów i usług.
 • Performance in marketing – marketing kreacji performance jako element „promocji” w marketingu mix, aktywnie wykorzystywany w MiCE, podczas eventów oraz w marketingu bezpośrednim. Nie myl tego z „performance marketingiem” – pseudo-koncepcją reklamy w Internecie, rzekomo z możliwością tworzenia „najlepszych reklam” i (lub) możliwością obliczenia wskaźników takiej reklamy.
[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here