Ile wynosi kuroniówka

0
1711
kuroniówka

Wszyscy potrzebują pieniędzy. Niestety świat jest tak skonstruowany, że za prawie za wszystko trzeba płacić. Oczywistym sposobem zdobywania pieniędzy jest praca. Ale środków do życia potrzebują wszyscy. Co więc z osobami, które są bezrobotne i poszukują pracy? W jaki sposób oni mogą zdobyć pieniądze? Z pomocą przychodzi tzw. „kuroniówka”. Jest to zasiłek dla osób bezrobotnych.

Dlaczego „kuroniówka”?

„Kuroniówka” to potoczne określenie zasiłku dla bezrobotnych. Nazwa ta pochodzi od darmowego posiłku rozdawanego przez ministra pracy i polityki społecznej Jacka Kuronia wszystkim biednym mieszkańcom Warszawy na poczatku lat 90 XX wieku. Posiłkiem tym była grochówka. W późniejszych latach „kuroniówką” zaczęto nazywać pieniądze, które bezrobotni otrzymywali w okresie poszukiwania pracy.

Jak można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

O zasiłek można ubiegać się w każdym Powiatowym Urzędzie Pracy. Nie przysługuje on jednak wszystkim. Aby otrzymać kuroniówkę należy w okresie 18 miesięcy przed dniem zarejestrowania się osiągać minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres co najmniej roku. Od tego wynagrodzenia powinna być odprowadzana składka na Fundusz Pracy (2,45%). Zatrudnienie to może przyjąć różne formy.

ile wynosi kuroniówka

Może być to umowa o pracę (z wynagrodzeniem nie niższym niż stawka minimalna), umowa agencyjna lub umowa zlecenia (jeśli wysokość składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosiła kwotę minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca), jak również własna działalność gospodarcza lub współpraca przy tej działalności (zasiłek nie przysługuje jednak osobom opłacającym tzw. mały ZUS).

Ile czasu mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Okres przewidziany na pobieranie zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniony od stopy bezrobocia, jaka panuje w zamieszkiwanym przez nas rejonie. Jeśli wskaźnik bezrobocia wynosił powyżej 150% krajowego wskaźnika, to okres zasiłku ustalany jest na rok. W odwrotnym przypadku z zasiłku korzystać możemy przez pół roku.

Ile wynosi kuroniówka?

Wysokość kuroniówki określana jest na podstawie stażu pracy. Jest ona przedstawiona w trzech różnych wariantach. Wariantami tymi są:
– obniżony – 80% zasiłku – dla stażu pracy nieprzekraczającego 5 lat,
– podstawowy – 100% zasiłku – dla stażu pracy od 5 do 20 lat,
– podwyższony – 120% zasiłku – dla stażu pracy powyżej 20 lat.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest waloryzowana w czerwcu każdego roku. Uzależniony jest on od czasu przyjmowania zasiłku. Przez pierwsze trzy miesiące kwota ta jest wyższa. Jest to uzasadnione motywowaniem do znalezienia kolejnej pracy oraz zapobiega nadużywaniem zasiłku.

Od 1 czerwca 2018 roku do końca maja 2019 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosi miesięcznie:

Obniżony – przez pierwsze trzy miesiące 678,30 złotych brutto, po trzech miesiącach 532,60 złotych brutto (poprzednia kwota to analogicznie 664,90 złotych brutto i 522,10 złotych brutto),
Podstawowy – przez pierwsze trzy miesiące 847,80 złotych brutto, po trzech miesiącach 665,70 brutto (poprzednia kwota to analogicznie 831,10 złotych brutto i 652,60 złotych brutto),
Podwyższony – przez pierwsze trzy miesiące 1017,40 brutto, po trzech miesiącach 798,90 ( poprzednia kwota to analogicznie 997,40 złotych brutto oraz 783,20 złotych brutto).

Jak widać powyżej, wysokość zasiłku dla bezrobotnych zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim. Przewiduje się, że kwota ta w latach 2019/2020 będzie jeszcze wyższa.

skarbonka

Czy wszystkim przysługuje kuroniówka?

Niestety, nie wszyscy mogą skorzystać z kuroniówki, nawet jeśli spełnią warunek związany z okresem zatrudnienia (365 dni pracy w ostatnich 18 miesiącach). Kolejnymi wymogami, które musi spełnić ubiegający się o zasiłek są:
– nie dostał propozycji zatrudnienia, stażu lub szkolenia z urzędu pracy i nie skorzystał z tej możliwości (Powiatowy Urząd Pracy ma pomagać przede wszystkim w znalezieniu pracy, a nie w utrzymywaniu bezrobotnych),
– nie rozwiązał stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub przez porozumienie stron w ostatnich sześciu miesiącach przed zarejestrowaniem się (wyjątek od tego wymogu stanowi likwidacja przedsiębiorstwa lub stanowiska pracy lub rezygnacja z powodu naruszania Kodeksu Pracy przez pracodawcę),
– nie został zwolniony dyscyplinarnie z poprzedniej pracy,
– nie otrzymał żadnego odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Dopiero po spełnieniu wszystkich powyższych warunków możemy otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Są one szczegółowo określone w artykule 75 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here